De gemeenteraad heeft een voorstel op de agenda gezet, waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk. Het onderzoek gaat over de vraag met welke gemeente(n) Langedijk kan samenwerken en welke samenwerkingsmogelijkheid het meest kansrijk is.

In het onderzoek worden drie mogelijkheden verkend: een gemeentelijke of ambtelijke fusie en de vorming van een regiegemeente. Aanleiding voor deze verkenning is de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat. De verwachting is dat de gemeente deze beter aan kan, in samenwerking met andere gemeente(n).

Het onderzoeksvoorstel is gemaakt door een begeleidingsgroep uit de raad. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens het forum op dinsdag 23 september.