Donderdag 27 augustus is een extra raadsvergadering ingelast om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. De gemeente Langedijk moet structureel 700.000 euro bezuinigen en deze bezuiniging concreet maken.

De gemeente Langedijk heeft structurele tekorten, die vooral zijn veroorzaakt door de extra kosten van de Veiligheidsregio, afboekingen op de waarde van de grondexploitatie en kortingen van het Rijk. De gemeente staat daardoor sinds begin van het jaar onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland.

De financiële positie van Langedijk dwingt tot een scherpe blik op het takenpakket. Het afgelopen jaar heeft de gemeente al haar taken onder de loep genomen en gekeken welke taken al dan niet verplicht zijn, of er op de uitvoering kan worden bezuinigd of dat een taak kan worden overgenomen door de samenleving.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de politieke partijen de afgelopen weken hun gedachten kunnen laten gaan over de verschillende bezuinigingsmogelijkheden.  Donderdag zal de raad hierover in discussie gaan en besluiten nemen. Deze besluiten worden verwerkt in de meerjarenbegroting.