De Raad van State heeft op 22 juni 2016 uitspraak gedaan over het door supermarktketen Deen ingediende beroep tegen de vaststelling van bestemmingsplan Voorburggracht 224 in Zuid Scharwoude. Het bestemmingsplan voorziet in een supermarkt, overige detailhandel, wonen en parkeren op de locatie van de voormalige bibliotheeklocatie en huidige Aldi in Zuid Scharwoude. Het merendeel van de ingediende beroepspunten zijn ongegrond verklaard door de Raad van State. Bij uitspraak heeft de Raad van State zelf voorzien in een beroepsgrond over het parkeren. Door de uitspraak wordt het bestemmingsplan binnen 4 weken onherroepelijk en kan ontwikkelaar Hoorne B.V. op basis van een omgevingsvergunning het bouwplan gaan realiseren.


Hoorne B.V. is voornemens een bouwplan te realiseren waarin een supermarkt, overige detailhandel en 12 woningen hun beslag gaan krijgen. Zodra de huidige Aldi aan de Voorburggracht gesloopt is, wordt de bouw gestart.