De Raadhuisbuurt in Noord-Scharwoude gaat op de schop. De riolering wordt vervangen en de straten in de Raadhuisbuurt en omgeving worden opnieuw ingericht. Op 11 mei start aannemer Faber, in opdracht van gemeente Langedijk, met de werkzaamheden op de Platte Ven. Waarschijnlijk duren deze werkzaamheden tot eind dit jaar. Het werk is onderverdeeld in 9 fasen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het groen verwijderd. Als de werkzaamheden zijn afgerond, komt er nieuwe groenvoorziening in de straten.

Fase 1 start met werkzaamheden aan de Platte Ven. De kruising Platte Ven-Grasakker-Poldermolen is vier weken afgesloten. Voor ‘Het Palet’, waar o.b.s. De Wijde Veert, kinderopvang en peuterspeelzaal zijn gevestigd, kunnen ouders het beste via de Voorburggracht rijden. Parkeren blijft mogelijk op het huidige parkeerterrein.

Werkzaamheden
In elke fase start de aannemer met het verwijderen van het asfalt. Er wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd, zodat de woningen bereikbaar blijven. Ongeveer 80 meter zal niet bereikbaar zijn voor auto’s en fietsverkeer. Op dat gedeelte wordt grond weggegraven voor de aanleg van een nieuw riool. Tegelijkertijd voert PWN een aantal werkzaamheden aan de waterleiding uit, waar dit nodig is. Als het riool is vervangen en de drainage is aangebracht, wordt de straat opnieuw ingericht. Er komt nieuwe verharding en er worden nieuwe banden en tegelwerk aangelegd. Daarna start een nieuwe fase van de volgende 80 meter. Elke fase zal zo’n 6 weken duren. Alleen fase 4, Franse Pad, zal ongeveer 14 weken duren. Deze straat is namelijk langer.

Sase 1 Platte Ven, fase 2 Aanbrengen gemaal kruising Franse pad/Platte Ven, fase 3 Platte Ven kruising Voorburggracht, fase 4 Franse Pad, fase 5 Gorterdiep, fase 6 Werfstraat, fase 7 De Nederlanden, fase 8 Raadhuisbuurt en fase 9 Nieuwstraat.


Vragen?
Bewoners kunnen iedere donderdag van 15.00 – 16.00 uur terecht bij een inloopspreekuur in de directiekeet aan de Nieuwstraat. Hier kunt u de toezichthouder van de gemeente en de uitvoerder vragen stellen. Daarnaast kunt u voor vragen ook contact opnemen met Beheer Openbare Ruimte van de gemeente, tel. 0226 - 334433.