De gemeenteraad van Langedijk heeft sinds 22 april 2014 weer een Rekenkamer. In augustus start de Rekenkamer met het eerste onderzoek: ‘Muziekonderwijs 3.0’. Een belangrijk thema hierbij is het behoud en verbetering van voorzieningen voor de samenleving en de samenwerking tussen partijen in de samenleving.

Binnen de gemeente Langedijk vindt momenteel een herijking van het subsidie- en accommodatiebeleid plaats, waaronder ook voor cultuur. Een evaluatie van het gehele cultuurdomein is te omvattend, vindt de gemeenteraad. Daarom heeft de Rekenkamer ervoor gekozen ‘Muziekonderwijs 3.0’ als casus voor het onderzoek te nemen.

De beleidsnota ‘Muziekonderwijs 3.0 gemeente Langedijk’ is in 2013 door de raad vastgesteld. Eind 2010 is daarbij door de raad een motie aangenomen om de verplichtingen met het muziekonderwijs via de Stichting Cool Kunst en Cultuur stapsgewijs af te bouwen.

De Rekenkamer onderzoekt:

  • het proces van 2010 tot en met besluitvoering,

  • de doelstellingen,

  • de samenhang tussen cultuur, muziekonderwijs, accommodaties en subsidies,

  • de kwaliteit en samenwerking tussen gemeente, (muziek)onderwijs, cultuurorganisaties, verenigingen en leerlingen/ouders,

  • de uitvoering

  • en de leerpunten.


De onderzoekers brengen de kritische blik van een onafhankelijk buitenstaander in. Naast brononderzoek worden er interviews met sleutelpersonen gehouden. Op een A3-poster worden de uitkomsten kort, krachtig en zingevend gepresenteerd. Voor het onderzoek zijn ongeveer acht weken gereserveerd.Rekenkamer Langedijk
Het laatste onderzoek van Rekenkamer Langedijk/Castricum was in 2012. Deze gezamenlijke Rekenkamer werd beëindigd. Langedijk heeft sinds 22 april 2014 een onafhankelijke Rekenkamercommissie van de eigen gemeenteraad.


Wat doet de Rekenkamer?


De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op een korte doorlooptijd, leren en verbeteren. De Rekenkamer laat niet alleen zien wat er goed of eventueel fout is gegaan, maar geeft vooral adviezen hoe de gemeente doeltreffender, doelmatiger en/of rechtmatiger kan werken. Het is de bedoeling dat de Rekenkamer jaarlijks één onderzoek uitvoert voor de gemeente.