LANGEDIJK - Resultaten onderzoek Wmo-cliënten en Jeugd: de tevredenheid over de Wmo-consulenten is heel hoog, over de jeugdhulp is de tevredenheid goed.

Ruim 85% van de cliënten van Wmo en Jeugd voelden zich in 2016 serieus genomen door medewerkers van de gemeente. Over het algemeen zijn cliënten tevreden over de dienstverlening; Wmo-cliënten zijn iets meer tevreden dan cliënten Jeugd. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder de cliënten van de Wmo en Jeugd.

Resultaten Wmo-onderzoek

De tevredenheid over de Wmo-consulenten is heel hoog, vergelijkbaar met vorig jaar. Dit beeld komt overeen met vergelijkbare gemeenten in Nederland (Waarstaatjegemeente.nl: cliëntervaring Wmo). De gemeente heeft een aantal goede verbeterpunten als tip gehad: tijdigheid van administratieve afhandeling, het tijdig beantwoorden van de telefoon en het aanpassen van de schrijftaal aan de doelgroep ouderen.

Resultaten Jeugd-onderzoek

Bij de cliënten Jeugd wordt de dienstverlening positief beoordeeld en voelen cliënten zich serieus genomen door medewerkers van de gemeente. Verbeterpunten zijn de wachttijden bij verschillende instanties. Bij de jeugd spelen de ouders en school een belangrijke rol in het zoeken naar jeugdhulp, maar er zijn ook andere verwijzers zoals de huisarts. 6 van de 10 ouders of kinderen worden snel geholpen, maar 19% niet. Onder deze 19% valt niet alleen het contact met de gemeente, maar ook hulpverleners bij verschillende instellingen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een punt wat opviel is dat de onafhankelijke cliëntondersteuning wel bekender is dan in het vorige cliëntervaringsonderzoek, maar dat er nog weinig gebruik van gemaakt wordt. Een onafhankelijk cliëntondersteuning kan een cliënt helpen in de gesprekken met de gemeente, adviseren, informatie geven en helpen bij het zoeken naar zorg.
De bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is gestegen bij Wmo-cliënten. 46% wist dat hij/zij gebruik kon maken van deze vorm van ondersteuning. Ook onder cliënten Jeugd is onderzoek gedaan en onder die groep is deze bekendheid nog niet algemeen: slechts 8% was hiervan op de hoogte.
De Cliëntenadviesraad heeft gereageerd op de resultaten van de onderzoeken en merkt op dat er in de praktijk 9% daadwerkelijk gebruik maakt van deze ondersteuners. De meeste mensen kiezen toch voor een familielid of andere betrokkene die hen helpt in de gesprekken met de gemeente.

Onafhankelijk onderzoek

In mei 2017 heeft gemeente Langedijk onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten Jeugd en Wmo over 2016. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is dit een jaarlijkse verplichting. De gemeente heeft de onderzoeken laten uitvoeren door I&O Research. De respons is voldoende: bij Wmo-cliënten was de respons 49% en bij Jeugd 20%. Dit wijkt niet af van het landelijk beeld.

De resultaten van beide onderzoeken zijn uitgewerkt in factsheets: