LANGEDIJK - Alle Langedijkers die in een eengezinswoning (laagbouw) wonen hebben de afgelopen periode oranje rolemmers ontvangen van de gemeente voor de inzameling plastic, blik en pak. Sindsdien is de inzameling van plastic, blik en pak vervijfvoudigd.

Gemeente Langedijk heeft echter de afgelopen tijd regelmatig telefoontjes gekregen van bewoners van hoogbouw, die ook graag hun afval gescheiden willen inzamelen. Nu maken zij meestal gebruik van ondergrondse containers. De gemeente wil aan deze wens tegemoet komen. Bewoners die in een appartement wonen en de mogelijkheid hebben om een mini-container voor plastic, blik en pak te bergen, kunnen deze bij de gemeente Langedijk aanvragen. Dat geldt ook voor de container voor groente-, fruit- en tuinafval.

Overigens gaat de gemeente afspraken maken met afvalverwerker HVC om uit het restafval uit ondergrondse containers plastic, blik en pak na te scheiden. Nascheiding is niet zo effectief als voorscheiding, maar draagt wel bij aan de milieudoelstellingen van de gemeente.