LANGEDIJK - Gemeente Langedijk heeft de regels voor activiteitensubsidie versoepeld. Voortaan kan zowel subsidie worden aangevraagd voor eenmalige activiteiten als voor activiteiten die regelmatig terugkeren. Bovendien kan voor een activiteit extra subsidie worden verkregen als deze gericht is op kwetsbare doelgroepen, geheel nieuw is of wordt georganiseerd door meerdere partijen.

Wethouder Bert Fintelman: “Het idee achter de subsidie blijft overeind: we willen als college investeren in onder andere maatschappelijk verantwoord met elkaar omgaan, leefbaarheid en een gezonde levensstijl. Maar vanaf nu wordt de subsidie nog beter gekoppeld aan kwaliteit.”

Evaluatie activiteitensubsidie

Het college van gemeente Langedijk heeft onlangs de subsidieregels voor de activiteitensubsidie geëvalueerd. Deze regels golden voor de jaren 2016 en 2017 en zorgden bij aanvang voor flink wat onrust onder aanvragers. Het college heeft een enquête gehouden onder de subsidieaanvragers en het beleid besproken met de commissie Sociaal Domein. Daaruit kwam naar voren dat aanvragers het indienen van een begroting vrij ingewikkeld vonden en dat zij ook graag subsidie voor eenmalige activiteiten willen aanvragen. Beide punten zijn in het nieuwe beleid opgelost.

Vaste subsidiebedragen

Vanaf nu wordt gewerkt met vaste subsidiebedragen. Voor een eenmalige activiteit wordt maximaal 1000 euro aan subsidie verleend en voor activiteiten met een herhalend karakter maximaal 2500 euro. Ook is er vanaf nu een extra subsidiebedrag mogelijk voor activiteiten die gericht zijn op kwetsbare doelgroepen (zoals mensen met een beperking), als een activiteit wordt georganiseerd door meerdere partijen (denk aan een activiteit die de bibliotheek samen met scholen opzet) en voor innovatieve activiteiten. Fintelman: “Het is nu aan de Langedijkers om met creatieve plannen te komen. Ik hoop dat veel organisaties en verenigingen gebruik gaan maken van de ruimere subsidieregels. We zien de aanvragen met belangstelling tegemoet.”

Subsidie aanvragen

Tot 1 juli 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in 2018. De nieuwe regels en het aanvraagformulier kunt u vinden op het online Subsidieloket.