Wat gaat er gebeuren?


Er wordt binnenkort gebaggerd in de gemeente Langedijk een aantal sloten in het stedelijke gebied van Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en Oudkarspel. De werkzaamheden maken deel uit van een groot stedelijk baggerwerk dat tevens plaatsvindt in de gemeenten Heerhugowaard, Schagen en Hollands Kroon.


Vanaf eind mei wordt in totaal ca. 40.000 m3 baggerspecie verwijderd. Het gaat om relatief schone bagger, waarbij het overgrote deel van de baggerspecie afgevoerd wordt naar HHNK-baggerdepot 'Druppels' te Langedijk. In Oudkarspel (Kasteelstraat) zal de vrijkomende baggerspecie verspreidt worden over een aangrenzend weilandperceel aan de noordzijde van de betreffende watergang. De baggerspecie wordt met behulp van een duwboot en een kraan in vrachtauto's geladen. Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de overslaglocaties (waar de bagger in vrachtauto's wordt geladen) tijdelijk overlast ontstaat voor het verkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip.Waar vindt het project plaats?


Zie bijgaande overzichtskaarten de waterlopen:
Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?


Het duurt tot eind november, een en ander afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden.Contactgegevens voor meer informatie?


Voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden worden de aanliggende bewoners schriftelijk geïnformeerd door de aannemer over de uit te voeren werkzaamheden.


Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer R. Wijman, telefoon 072 582 8282, e-mail info@hhnk.nl