Nu de temperaturen weer dalen is de gemeente (vanzelfsprekend) voorbereid op het ijs- en sneeuwvrij houden van de plaatselijke wegen.

De gladheidsbestrijding is voor onze gemeente onderverdeeld in vijf strooiroutes. In de eerste vier strooiroutes zijn de meest urgente wegen en fietspaden)ondergebracht. Hier bestrijden we zeven dagen per week de gladheid als dat nodig is. De vijfde route bestaat uit wegen die zich binnen een wijk of in het buitengebied bevinden. Deze wegen hebben een lagere urgentie. Hierop wordt gestrooid tijdens kantooruren maar alleen wanneer de eerste vier strooiroutes goed toegankelijk zijn. Het college heeft deze routes vastgesteld. De collega's van de buitendienst zullen hier niet van afwijken.

Preventief
In principe strooien ze preventief (voordat het glad wordt). Dit gebeurt ’s avonds om 19:00uur. Als dit door weersomstandigheden (zoals regen) niet kan, wordt er 's morgens om 4:00 uur gestrooid. We melden dit op Twitter. Vanaf 7:30 uur worden de bruggen die niet in de strooiroutes liggen met de hand gestrooid.

De gemeente Langedijk beschikt zelf niet over zoutopslag. Het strooizout en zoutoplossing halen wij op bij de gemeente Heerhugowaard.