Tot uiterlijk 1 juli a.s. kunnen er aanvragen worden gedaan voor activiteitensubsidie 2017.


Heeft u een organisatie (vereniging of stichting) die activiteiten ontplooit waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de Langedijker maatschappij? Dan kunt u daarmee misschien in aanmerking komen voor subsidie.

Tot uiterlijk 1 juli a.s. kunnen er aanvragen worden gedaan voor activiteitensubsidie 2017.

De activiteitensubsidie is bedoeld voor activiteiten die erop gericht zijn een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld omdat ze bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, maken dat kinderen en jongeren goed kunnen opgroeien of stimuleren dat iedereen op zijn manier kan meedoen aan de samenleving.
Daarnaast is het belangrijk dat de subsidie als aanvullend wordt beschouwd, wat betekent dat de aanvrager zelf in eerste instantie inspanning moet verrichten om de activiteit te kunnen bekostigen en/of opbrengsten te genereren.
De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,-.

Bij het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier activiteitensubsidie in hetSubsidieloket van deze website. Ook vindt u hier meer informatie over het subsidiebeleid.