Gemeente Langedijk heeft een HIRB-subsidie (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) gekregen van de Provincie Noord-Holland om twee bedrijventerreinen te verduurzamen. Langedijker ondernemers op de bedrijventerreinen De Mossel en Zuiderdel kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering, als zij investeren in verfraaiing of verduurzaming van hun pand.  

De bedoeling van de subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) Noord-Holland is om verrommeling van oudere bedrijventerreinen tegen te gaan en het vestigingsklimaat te verbeteren. In overleg met de Bedrijfskring Langedijk heeft de gemeente nu een Beeldkwaliteitsfonds en een Duurzaamheidsfonds voor de bedrijventerreinen De Mossel (fase I) en Zuiderdel opgezet.

Eigenaren van een pand op deze bedrijventerreinen kunnen de komende twee jaar een aanvraag indienen voor onder andere verfraaiing van de gevel, herinrichting van het parkeerterrein, nieuwe groenvoorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen als dak- en vloerisolatie, LED-verlichting en zonnepanelen. Uit de aanvraag van de ondernemer moet blijken hoe de ingreep het aanzicht van het gebouw en de directe omgeving verbetert of bijdraagt aan verduurzaming van het bedrijfsgebouw.

In totaal gaat het om 100.000 euro waarbij vastgoedeigenaren een bijdrage kunnen krijgen van maximaal 25% van de investering (tot maximaal 15.000 euro ex. btw). De subsidie wordt door de gemeente uitgekeerd aan de aanvragers, totdat de subsidiepot op is.

Wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers is blij met de subsidieregeling. “We zijn tot een mooi resultaat gekomen door goede samenwerking met de Bedrijfskring Langedijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het is nu aan de ondernemers om deze kans te benutten. We hopen op deze manier de oudere bedrijventerreinen significant te verbeteren.” Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober 2016 een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op: www.gemeentelangedijk.nl/ondernemers.