Aankomend jaar gaat de gemeente Langedijk de Westelijke Randweg tussen de N504 en de Vroedschap veiliger maken. De Provincie Noord-Holland steunt dit verkeersveiligheidsproject met een subsidie.

Wethouder Nieuwenhuizen is blij met de subsidie van de provincie, die maximaal €860.000 bedraagt. “De huidige weg is begin jaren ‘70 aangelegd. Sinds die tijd is het verkeer een stuk drukker geworden. De subsidie maakt het mogelijk om - ondanks de financieel krappe tijden - te investeren in verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op onze wegen.”

Veilige weg
De huidige wegindeling voldoet niet aan de eisen voor een Duurzaam Veilige weg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden twee rotondes aangelegd: bij de Loopakker en de Geestweg. Deze rotondes worden veiliger dan de huidige kruispunten. Verkeer uit de zijwegen kan straks veilig invoegen op de Westelijke Randweg. Ook wordt de oversteek voor fietsers veiliger, omdat het autoverkeer langzamer rijdt. Tussen de kruispunten wordt de weg iets verbreed, waardoor de kans op frontale botsingen en bermongevallen sterk afneemt.

Minder geluid
Om de leefbaarheid te verbeteren, wordt een geluidreducerend wegdek aangebracht. Woningen in de omgeving krijgen straks minder last van langsrijdende auto’s. Om de doorstroming te verbeteren, worden de opstelstroken bij de verkeerslichten N504 verlengd en een linksaf-strook aangelegd bij De Mossel. Dit najaar organiseert de gemeente hierover een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.