Vorig jaar juli was de nieuwe Bovenweg klaar. Na oplevering is gemeten of de nieuwe inrichting effect heeft. Er zijn metingen gedaan op snelheid en trillingen.

Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid is gedaald van 40 naar 32 km per uur. De nieuwe inrichting zorgt niet voor een toename van trillingen. Wethouder Bert Fintelman is tevreden: “De controlemetingen tonen aan dat we onze doelstellingen voor de Bovenweg hebben behaald. Verdere aanpassingen zijn dan ook niet nodig.”

Dat was wel anders dan bij de nieuwe Voorburggracht die eerder klaar was dan de Bovenweg. Toen op die weg controlemetingen werden gedaan, bleken de plateaus voor meer trillingen te zorgen, vooral bij bussen en vrachtwagens. Waarom is dat bij de Bovenweg anders? Fintelman: “De ondergrond van beide wegen is anders. Sint Pancras ligt op een zandrug. Ook de constructie van de huizen in beide dorpen verschilt van elkaar. Bij de Voorburggracht hebben we de plateaus verwijderd, maar de doelstellingen blijven gelijk. We letten op de snelheid bijvoorbeeld door de smileydisplays.”

Veiligheid
Langs de Bovenweg worden geen smileydisplays geplaatst. Wel wordt er kritisch gekeken naar de verschillende voorrangsregels op de weg. “De Bovenweg blijft een moeilijke verkeersader”, vertelt Fintelman. “Door het smalle trottoir en de verschillende belangen van het langzame en snelle verkeer. We kunnen als gemeente een mooie, veilige weg inrichten, maar uiteindelijk gaat het om gedrag van de verkeersdeelnemers. Met gepaste borden en duidelijke verkeersregels proberen we mensen hiervan bewust te maken. Veiligheid in het verkeer creëren we samen.”

Met deze controlemetingen is het project aan de Bovenweg formeel afgerond. De inrichting van de Voorburggracht en Bovenweg heeft jaren geduurd. Over een jaar zal nogmaals onderzoek worden gedaan naar het effect van de nieuwe inrichting.

Rapport
U kunt het rapport ‘Controlemetingen Bovenweg’ hier lezen.