LANGEDIJK - Op woensdag 10 mei ondertekenden de samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland het Thuiszitterspact 2017-2020.

Hierin staat de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

Wethouder Bert Fintelman: “Met het ondertekenen van dit pact bundelen de professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp/zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in onze regio de krachten om te realiseren dat het recht om te leren voor ieder kind in de regio in de praktijk betekenis krijgt. De partijen willen er gezamenlijk voor zorgen dat ieder kind in onze regio het onderwijs en de ondersteuning krijgt die bij het past.”

In het bijbehorende uitvoeringsplan staan onder andere afspraken over het reduceren van het aantal thuiszittende leerlingen, preventie van uitval, samenwerking met de zorg en maatwerk voor kinderen/jongeren. Het Thuiszitterspact Noord-Kennemerland is de vertaalslag van het landelijke thuiszitterspact naar regionaal niveau.