LANGEDIJK - Museum BroekerVeiling heeft de houtskoolschets ‘Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’ voorgelegd aan het college van B&W. Deze houtskoolschets beschrijft de kansen die het museum ziet om de vele nog aanwezige cultuurhistorie in en rond het Landschapsreservaat Oosterdel te behouden en museaal aantrekkelijk te presenteren.

Het college wil de uitwerking van dit plan met financiële middelen faciliteren in 2018 en 2019 met jaarlijks €50.000 en stelt de gemeenteraad voor dit geld beschikbaar te stellen.

Kansen voor Langedijk en regio

Museum BroekerVeiling heeft een visie voor de toekomst: een transitie van het museum naar ‘Museum Rijk der Duizend Eilanden’. De houtskoolschets maakt hier onderdeel van uit. Het museum vertelt ‘het Hollandse verhaal over tuinbouw en handelsgeest’. Het museum wil dit verhaal blijven vertellen aan nieuwe generaties door de omgeving van 'de oudste groentedoorvaarveiling ter wereld' te versterken en zo onuitputtelijke verhalen over tuinbouw en handel aan museumbezoekers te presenteren én te zorgen voor behoud van Nederlands cultureel landschap. Ron Karels, directeur Museum BroekerVeiling: “Bij de uitwerking van de plannen betrekken wij, naast de gemeente Langedijk, graag meer partijen die hierin, net als wij, kansen zien voor Langedijk en de regio”.

Positief signaal

Gemeente Langedijk ziet het belang van Museum BroekerVeiling voor de toekomst. Bovendien sluit het aan bij de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ waarin een belangrijke rol wordt weggelegd voor het museum met het oog op toerisme en recreatie. Wethouder Jan Piet Beers: “Er is ons veel aan gelegen als gemeente om Museum BroekerVeiling te behouden voor de toekomst. Onze financiële ondersteuning is dan ook bedoeld om een duidelijk positief signaal te geven aan potentiële externe financiers”.

Participatietraject

De gemeente heeft het museum van 2012 tot 2016 financiële ondersteuning geboden, toen het museum in financieel zwaar weer zat. Na deze periode is de wijze van subsidiëren heroverwogen. Het college heeft besloten het museum voor 2018 en 2019 te faciliteren met jaarlijks €50.000. Dit geld is bedoeld voor 1) een participatietraject en 2) de uitwerking van de houtskoolschets ‘Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’. Karels: “In het eerste kwartaal van 2018 willen wij starten met het participatietraject voor de omgeving van het museum. Dit is voor ons heel belangrijk.”