LANGEDIJK - In de afgelopen maanden heeft Bureau Berenschot, in opdracht van burgemeester en wethouders van Langedijk, een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

De conclusie is dat zowel de financiële positie als de bestuurskracht van de gemeente versterking nodig hebben om de toekomstige opgaven het hoofd te bieden. Verder zijn de ontwikkelperspectieven voor de gemeente in kaart gebracht: zelfstandig blijven, regiegemeente, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie. Een keuze die de gemeenteraad uiteindelijk zal maken.

Motorblok kan sterker

Het onderzoek van Berenschot bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds zijn de ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Langedijk geïnventariseerd. Specifiek is gekeken naar een aantal elementen die de gemeenteraad vooraf had meegegeven, namelijk: voorzieningenniveau, dienstverlening, ruimtelijke kwaliteit, beheer openbare ruimte, zorginfrastructuur en positie in de regio. Anderzijds is onderzoek gedaan naar de bestuurskracht en financiële positie van Langedijk. Deze twee elementen vormen samen het ‘motorblok’. De conclusie van Berenschot is dat het motorblok versterking behoeft.

Informatieavond

Op maandagavond 3 april 2017 kunnen alle geïnteresseerden naar de uitkomsten van het onderzoek zich hierover laten informeren op het gemeentehuis aan de Vroedschap, Zuid-Scharwoude. De bijeenkomst start om 19.30 uur met een inloop. Het programma duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Ontwikkelperspectieven

De beslissing over de bestuurlijke toekomst van Langedijk ligt bij de gemeenteraad. Het rapport van Berenschot bevat dan ook geen aanbevelingen voor één bepaalde variant, maar brengt de kansen en risico’s van elk van de varianten in beeld. Op 11 april a.s. vindt er een forum-vergadering plaats over dit onderwerp. De gemeenteraad vergadert 18 april a.s. over welke bestuurlijke vorm voor de gemeente Langedijk het meest wenselijk is: zelfstandig doorgaan in de huidige vorm, ontwikkelen tot een regiegemeente, een ambtelijke fusie of een bestuurlijke fusie. Uit de rapportage van Berenschot blijkt dat maatregelen altijd noodzakelijk zijn om financiën en bestuurskracht op orde te krijgen, ongeacht de keuze van het toekomstig ontwikkelperspectief