Heeft u een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) via de gemeente of wilt u daarvan gebruik maken? Dan gaat er iets veranderen per 1 januari 2015. Mensen in de bijstand of met een laag inkomen komen in aanmerking voor de vernieuwde collectieve zorgverzekering voor minima. Het college van Langedijk heeft de inkomensgrens verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm.

Mensen in de bijstand of met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2015 kiezen uit drie aanvullende pakketten op de basiszorgverzekerin

  • Uitgebreid: aantrekkelijk voor mensen met een beperkte zorgvraag.

  • AV Compleet: het huidige pakket van CZM, voor mensen met een hoge zorgvraag.

  • AV Compleet inclusief Eigen Risico: hetzelfde als pakket AV Compleet waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd.


De gemeente draagt bij aan de kosten van de pakketten. Voor ‘Uitgebreid’ en ‘AV Compleet’ is dat €10,- per maand, voor het derde pakket is dat € 35,- per maand.

Brief van de gemeente
Heeft u een brief over de afschaffing van de Wtcg en de CER ontvangen van het CAK met daarbij een antwoordkaart? Heeft u deze kaart ingevuld en teruggestuurd? Dan ontvangt u van de gemeente in november een brief met een informatiepakket en aanvraagformulier. Ook vindt u bij de brief een eigen verklaring die u moet invullen om te laten zien dat uw inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm valt.
Het aanvraagformulier en de eigen verklaring stuurt u rechtstreeks naar Univé.

Heeft u geen brief van de gemeente ontvangen?
Bij de receptie van het gemeentehuis kunt u een aanvraagformulier vragen. U moet uzelf hiermee aanmelden voor de nieuwe verzekering.
Als u gebruik wilt maken van de aanvullende pakketten van de CZM, moet u vóór 1 januari a.s. uw huidige verzekering opzeggen en zich aanmelden bij Univé.
Als u al gebruik maakt van CZM, dan ontvangt een brief van deze verzekeraar met het nieuwe aanbod. Hiermee kunt u uw pakketkeuze aanpassen.

Veranderingen
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) zijn per 1 januari 2015 afgeschaft door de rijksoverheid. Daarom komt de gemeente mensen met een laag inkomen tegemoet in de zorgkosten door een uitbreiding van de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM).