LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gemeente tegemoet wil komen aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in Langedijk. Verder wil de gemeente zorgen voor duurzame en levensloopbestendige woningen. De gemeente heeft Woningbouwvereniging Langedijk gevraagd de plannen voor realisatie van twintig sociale huurwoningen te ontwikkelen. Consequentie hiervan is dat de eerder aangekondigde prijsvraag niet door gaat, omdat de sociale huurwoningen door deze partij worden gerealiseerd.

De Overbrugging ligt grofweg tussen de sportvelden van LSVV, de Sportlaan en de Dr. Wilminkstraat in Noord-Scharwoude. Op dit moment staat het grote pand leeg. Op termijn wordt het pand gesloopt.

Wethouders Jan Piet Beers: “In Langedijk bestaat een grote vraag naar sociale huurwoningen, daaraan willen we als gemeente tegemoet komen. De locatie van De Overbrugging leent zich prima voor de realisatie van zo’n twintig sociale huurwoningen en enkele woningen in het middeldure koopsegment. Het college vindt het daarnaast belangrijk dat het plan past in de omgeving, dat de toekomstige bebouwing levensloopbestendig is en voldoet aan de nul-op-de-meter energienorm. We hebben de Woningbouwvereniging Langedijk gevraagd deze locatie te ontwikkelen en komend najaar tot een plan te komen voor het totale gebied in samenwerking met buurtbewoners en andere belanghebbenden.”