LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de westrand van Sint Pancras. Op basis hiervan wil de gemeente komen tot planvorming voor woningbouw langs de oostzijde van de Gedempte Veert. Grondeigenaren en belanghebbenden worden betrokken bij de opzet van het plan.

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van verschillende perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. In 2011 heeft de gemeenteraad van Langedijk de gebiedsvisie Westrand Sint Pancras vastgesteld. Recent zijn de gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert tot een intentieovereenkomst gekomen over de verdere ontwikkeling. De eerste stap hierbij is het formuleren van gemeentelijke uitgangspunten.

Wethouder Jan Piet Beers: “Het college vindt het belangrijk dat de toekomstige woningen duurzaam en bij voorkeur aardgasloos zijn. Ook willen we graag dat het gebied zijn dorpse karakter behoudt en dat de inrichting van de buitenruimte klimaatbestendig is. De verwachting is dat het in Nederland steeds vaker hard zal regenen. Het regenwater moet ook bij grote hoeveelheden neerslag snel kunnen worden afgevoerd.”

Grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, die wordt georganiseerd door de gemeente Langedijk. De bijeenkomst vormt de start om tot concrete plannen te komen voor het gebied.