In een persbericht maakte het Recreatieschap Geestmerambacht vandaag bekend dat het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen uit het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht gevolgen heeft voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied, nu geen overeenstemming is bereikt over een zogeheten uittreedsom. Het college van Langedijk heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitkomst van het met de provincie in gang gezette minnelijke overleg over de hoogte van de uittreedsom van de provincie.

Burgemeester Cornelisse reageert teleurgesteld en zegt: “In de bestuursvergadering heb ik namens de gemeente Langedijk een stemverklaring afgelegd. De stemverklaring is als volgt:  Het college van Langedijk heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitkomst van het met de provincie in gang gezette minnelijke overleg over de hoogte van de uittreedsom van de provincie. Er is geen overeenstemming bereikt. Met hun inzet beoogden de achterblijvende deelnemers, waaronder Langedijk, in het recreatieschap een deel van de voorzieningen in het uitbreidingsdeel van het recreatiegebied alsnog te kunnen realiseren. Hierbij ging het vooral om aanleg van fiets-, vaar- en wandelverbindingen. Met de realisatie hiervan zou kunnen worden voldaan aan invulling van recreatiebehoeften, zowel op het land als op het water.

Het college van Langedijk is van mening dat de deelnemers aan het recreatieschap Geestmerambacht een maximale inzet moeten plegen om in ons gezamenlijk woongebied het bij de groei van onze gemeentes passend recreatief aanbod te realiseren. Uitgaande van de onderkenning van dit gezamenlijke belang kan het college van Langedijk zich er in vinden dat het Algemeen Bestuur besluit conform het voorliggende voorstel over de bepaling van de hoogte van de uittreedsom van de provincie.”

Hieronder het Persbericht van het recreatieschap.

Uittreden provincie en gemeente Schagen heeft gevolgen voor toekomst recreatiegebied Geestmerambacht Het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen uit het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied, nu geen overeenstemming is bereikt over een zogeheten uittreedsom.

Het recreatiegebied Geestmerambacht, dat ten noorden van Alkmaar ligt, wordt momenteel beheerd namens de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar, Bergen, Schagen en de provincie Noord-Holland. Deze partijen zijn onderdeel van het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Schagen treden per 1 januari 2017 uit het Recreatieschap.

Geestmerambacht is een recreatiegebied dat de komende jaren verder zou worden ontwikkeld. De provincie Noord-Holland draagt op dit moment substantieel bij, ruim 1/3, de gemeente Schagen levert daarentegen relatief een kleine bijdrage. Zonder die bijdragen moeten de toekomstplannen worden bijgesteld. Dat betekent versobering van het beheer en onderhoud en geen nieuwe ontwikkelingen die geld kosten. Sommige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld open zwemgelegenheden, zullen zelfs mogelijk worden afgestoten. De hoogte van de uittreedsommen is bepalend bij dit soort kwesties.

Over de hoogte daarvan is echter, ook na lang onderhandelen, geen overeenstemming bereikt.