LANGEDIJK - Uit de laatste watermonsters is gebleken dat de zwemwaterkwaliteit van de Noorderplas weer in orde is. De waarschuwingsborden worden verwijderd.

Oud bericht

In het zwemgedeelte van de Noorderplas is een verhoogde bacteriologische verontreiniging gemeten. Zwemmen in de Noorderplas kan slecht voor uw gezondheid zijn. Een waarschuwing betekent dat u er wel mag zwemmen, maar zelf moet beoordelen of er een risico is voor de gezondheid (bijvoorbeeld in het geval van algenbloei). Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen.

Bij de Noorderplas worden waarschuwingsborden geplaatst. Zo’n waarschuwingsbord vindt u onder het lichtblauwe informatiebord bij de zwemlocatie.

De provincie Noord-Holland controleert regelmatig de kwaliteit van het water dat aangemerkt staat als zwemlocatie. Er kan een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod afgegeven worden. Na elke controle kan de melding op de zwemlocatie worden aangepast. Houd daarom voor actuele informatie www.zwemwater.nl in de gaten of bel de Zwemtelefoon 0800-1021300.

Zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via Twitter @ZwemwaterRUDNHN