LANGEDIJK - Het werk aan het doorvaarbaar maken van het water bij de Tjalk in Broek op Langedijk vordert. Sinds vorige week is het mogelijk om vanaf het water nabij het Langebrugpad richting de Tjalk te varen onder de nieuwe duikerbrug van de Mayersloot.

Oude tijden herleven. Ook aan de noordzijde van het Winkelcentrum Broekerveiling is het water nu zichtbaar en beleefbaar. Vanaf het Langebrugpad, langs de Tjalk tot nabij de Binnemikke is het waterpeil bij de Tjalk omhoog gegaan. Deze week wordt dit aangesloten op het water langs de Laansloot. Hiermee is de koppeling tussen de woonwijk Westerdel en het Winkelcentrum Broekerveiling een feit.

Ontbrekende schakel

Aannemer Dekker is de afgelopen maanden hard aan het werk geweest om deze nieuwe waterverbinding te realiseren. Er zijn vele meters damwand aangebracht, twee duikerbruggen en een peilscheiding gerealiseerd. Daarmee kon het waterpeil van -2.75 naar het doorvaarbare waterpeil van -1.45 NAP worden verhoogd. Vorige week is het water vrijgegeven vanaf de Langebrugpad, langs de Tjalk richting de Binnemikke. Deze week wordt de laatste ontbrekende schakel tussen Westerdel en de Tjalk gerealiseerd.

Water verbindt meer dan water

De Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ krijgt zo gestalte binnen het project Broekerplein. Water is van oudsher van grote betekenis voor Langedijk. Met de visie zet Langedijk deze traditie voort en is water ook de komende jaren hét thema waarlangs Langedijk zich maatschappelijk en economisch versterkt. Water verbindt in tijd en ruimte, mensen, natuur en ondernemers. Medio september zal deze nieuwe waterverbinding en de nog aan te leggen steiger bij museum Broekerveiling met een feestelijk tintje in gebruik worden genomen.