Het voorjaar is begonnen, het zonnetje schijnt, tijd om de boot weer te water te laten. Lekker varen, hoe vet is dat! Tot je de politie tegenkomt die je controleert op je snelheid, vaarbewijs en leeftijd. In het ergste geval krijg je een taakstraf of een boete. Als je weet wat de regels zijn op het water, kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.


Langedijk is een waterrijke gemeente. Sloten, bruggen, plassen en het kanaal maken vaartochten afwisselend en leuk. Er is een passantenhaven en er zijn bootverhuurders. In sommige delen mag eveneens gemotoriseerd gevaren worden.


Regels
Welke regels gelden er op het water in Langedijk?
  • De maximum vaarsnelheid is 6 km/u. Alleen op het kanaal Alkmaar-Kolhorn mag harder gevaren worden, namelijk 9 km/u.
  • Een motorboot die harder kàn varen dan 20 km/u, mag alleen worden bestuurd door iemand die ouder is dan 18 jaar en over een vaarbewijs beschikt.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen een motorboot besturen die niet harder kàn dan 13 km/u. Onder de 12 jaar dus helemaal niet.
  • Varen met een mechanisch (of elektrisch) aangedreven boot in het Oosterdel is niet toegestaan. Je kunt hier wel ontheffing voor aanvragen in sommige gevallen (zie www.oosterdel.nl). Roeien, surfen en kanoën mag wel.
  • Op het water en op openbare speelplaatsen mag geen alcohol gedronken worden.

Boetes
Bij overtreding, riskeert u een boete. De hoogte van de boete kan variëren.
  • Wie nog geen 18 jaar oud is en toch een boot bestuurt die sneller kàn dan 20 km/u, riskeert een boete tussen de €90 en € 210.
  • Jonge kinderen van 12 tot en met 18 jaar worden door de politie doorverwezen naar Bureau Halt. Zij krijgen dan een taakstraf, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ze een opstel moeten schrijven.
  • Wie ouder is dan 18 jaar en niet over een vaarbewijs beschikt en tòch een boot bestuurt die sneller kàn dan 20 km/u, riskeert een boete van € 550.
  • Mensen die met een mechanisch aangedreven boot varen in het Oosterdel zonder vergunning, riskeren een boete van €230.
  • Bij varen met teveel drank op krijg je een dagvaarding.

(Boetebedragen van 2016.)
Aanmeren – dit mag bijna overal
Waterrecreatie vindt hoofdzakelijk plaats in het met de Noorderplas verbonden water en op het kanaal Alkmaar-Kolhorn dat ten oosten van Langedijk loopt. Hier vindt men diverse aanlegsteigers met wandel- en fietsroutes naar de dorpskernen. Er zijn twee havens langs dit kanaal, in Broek op Langedijk en Noord-Scharwoude.

Binnen de gemeente Langedijk zijn heel veel mogelijkheden om een boot aan te meren. Wilt u bijvoorbeeld aanmeren aan een openbare grasoever dan mag dat, zolang u niet in (de nabijheid van) sluizen, bruggen en bochten aanmeert. U legt aan op eigen risico. Bij particuliere oevers geldt dat u toestemming aan de eigenaar moet vragen; het is immers zijn land.

‘Niet in het riet’
Vaar uw boot niet in een rietkraag om een gemakkelijk vastlegplekje te vinden. U ontwortelt daarmee de planten, en verstoort de rust van dieren.

Trailerhellingen
Er zijn twee trailerhellingen, bij de Lepelaar in Broek op Langedijk en langs de Westelijke Randweg nabij het gemeentehuis. Maar ook op andere plekken in Langedijk vindt u plaatsen waar u uw boot te water kunt laten. Als u uw auto bij een trailerhelling parkeert, zorg er dan voor dat deze niet in de weg staat of tot overlast kan leiden.

Landschapsreservaat Oosterdel
U kunt genieten van de stilte en van de weidsheid van het landschap. Varen met een mechanisch (of elektrisch) aangedreven boot in het Oosterdel is niet toegestaan. U kunt hier wel ontheffing voor aanvragen in sommige gevallen (zie www.oosterdel.nl). Roeien, surfen en kanoën mag wel. Het is duidelijk met borden aangegeven.
Er is zelfs een eilandje waarbij u kunt aanleggen. Dit wordt ook door borden aangegeven.

Alcohol en waterplezier
Op het water en op openbare speelplaatsen mag geen alcohol gedronken worden. De combinatie van overlast veroorzaken en alcoholgebruik is een extra aandachtspunt voor de politie.

Rommel en afval
Wij vragen iedereen mee te helpen onze gemeente schoon te houden, dus ook in en rond het water. Gooi geen afval in het water, maar bewaar het en neem het mee als u weer aan wal gaat.

Houd rekening met anderen
Respecteer het eigendom van anderen. Vaar niet te dicht langs andermans boot, waardoor schade kan ontstaan. Doe het ’s avonds laat dus rustig aan. Bedenk dat geluid over water ver draagt. Dat geldt ook voor muziek. Houd het geluidsniveau van uw muziekbron zo, dat ú kunt genieten maar dat anderen niet gedwongen zijn mee te luisteren.

Sluizen
Er zijn twee sluizen in Langedijk: in Noord-Scharwoude en in Broek op Langedijk.

De sluis in Noord-Scharwoude (in beheer bij Provincie Noord-Holland)
Is geopend in de zomerperiode van half april tot en met half oktober.
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 18.00 uur
Weekenden en feestdagen binnen het seizoen: 9.00 - 19.00 uur.
In de winterperiode volgens afspraak alleen op werkdagen. Telefoon: 06 - 53361398.

De sluis in Broek op Langedijk (in beheer bij gemeente Langedijk)
Is geopend in de periode van half april tot en met half oktober.
Voor de hele week gelden de onderstaande bedieningstijden. Men dient zich uiterlijk 15 minuten vóór de sluiting van de sluis aan te melden voor een sluispassage.

Voor het passeren van de sluis betaalt u € 2,- per keer, per boot.

Op feestdagen is de sluis tot 19.00 uur geopend. De feestdagen in 2016 zijn

27 april (Koningsdag)
5 mei (Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag)
15 mei (1e Pinksterdag)
16 mei (2e Pinksterdag)
Maandag t/m vrijdag15 april t/m 15 oktober9.00- 12.30 uur13.30 - 17.30 uur
Zaterdag en zondag15 april t/m 31 mei9.00- 12.30 uur13.30 - 17.30 uur
Zaterdag en zondag1 juni t/m 15 september9.00- 12.30 uur13.30 - 19.00 uur
Zaterdag en zondag16 september t/m 15 oktober9.00- 12.30 uur13.30 - 17.30 uur
Feestdagen15 april t/m 15 oktober9.00- 12.30 uur13.30 - 19.00 uur
Buiten het seizoen16 oktober tot 15 aprilAlleen ná telefonische afspraak via
0226-318185
Alleen ná telefonische afspraak via
0226-318185