Het gaat beter dan in 2013 maar nog te veel jongeren in Noord-Holland Noord onder de 18 jaar kunnen te gemakkelijk alcohol kopen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het programma ‘In control of alcohol drugs’. Gemiddeld werd aan jongeren onder de 18 bij 1 op de 3 alcoholverstrekkers ‘nee’ verkocht als zij alcohol wilde kopen. Langedijkse verkooppunten scoorden aanzienlijk beter dan die in de meeste buurgemeenten: in 52% van de gevallen kreeg de te jonge koper de drank niet mee. ‘Positief’, aldus wethouder Bert Fintelman, ‘maar feit blijft dat 48 procent de gemaakte afspraken over de verkoop van alcohol aan jongeren niet naleeft. En dat behoeft aandacht.’

Dit jaar kregen 17-jarige mysteryshoppers in de regio Noord-Holland Noord bij 69% van de aankooppogingen zonder probleem alcohol mee bij supermarkten, verenigingen, slijterijen, cafés, cafetaria’s en jongerencentra. In 2013 was dit 74%. Toen was de wettelijke leeftijdsgrens nog 16 jaar, sinds 2014 is dat 18 jaar. Landelijk kregen de jongeren in 78% van de bezoeken alcohol mee. Positieve uitzondering binnen onze regio is Heerhugowaard, waar 70% van alle verkooppunten minderjarigen geen drank verkocht, en ook Langedijk scoort met 52% hoger dan gemiddeld.

Succesvolle maatregelen

Naar aanleiding van slechte resultaten uit een eerder onderzoek in 2013 hebben gemeenten geïnvesteerd in een betere samenwerking met de alcoholbranches. In Langedijk is sprake van een voorzichtig succes; de naleving van de gemaakte afspraken is gestegen van 45% in 2013 naar 52% nu. Ook werken de gemeenten onderling meer samen. Zo wisselen ze bijvoorbeeld toezichthouders uit die de alcoholverstrekkers controleren.

Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, valt er op het gebied van naleving nog wel het nodige te winnen. Krap de helft van alle supermarkten en slijterijen (respectievelijk 51% en 45%) houdt zich (landelijk gezien) aan de afspraken. Vooral de horecagelegenheden (25%), cafetaria’s (20%) en sportkantines (19%) laten het afweten.
Gemeenten in gesprek met alcoholverstrekker

De gemeenten uit Noord-Holland Noord, die met elkaar samenwerken in het programma ‘In control of alcohol en drugs’, willen met de alcoholverstrekkers in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Onderwerpen zijn een betere controle op identiteitsbewijzen, of sportkantines zich houden aan het schenktijdenbeleid en cafés aan hun deurbeleid. Verder wordt gesproken over een verscherpt toezicht op plekken waar de jongeren makkelijk alcohol kunnen kopen.