Deze week wordt de Voorburggracht in Oudkarspel weer opengesteld voor het verkeer. Tussen de N504 en de Zaagmolenweg heeft de weg een ware metamorfose ondergaan. De brede asfaltbaan is vervangen door kleurige bestrating, die goed past bij het dorpse karakter van de voormalige gracht.

De oude indeling van de Voorburggracht nodigde uit om het gaspedaal te diep in te drukken. Er werden snelheden van soms meer dan 50 km/u gehaald. Gevaarlijk voor andere weggebruikers en hinderlijk voor omwonenden. In de nieuwe situatie is dit verbetert. De weg is smaller, er zijn fietsstroken en op enkele plaatsen zijn verhogingen aangebracht. Er hangt straks ook een display die de snelheid toont van langsrijdende auto’s. Wethouder Bert Fintelman: “De gemeente heeft een goed ingerichte weg gemaakt. Het is nu aan de weggebruiker om daar op een veilige manier gebruik van te maken”.

Straatsteen
De aanloop naar de herinrichting van de Voorburggracht heeft het nodige stof doen opwaaien. Omwonenden waren bang voor meer geluidsoverlast en trillingen. Er is daarom een nieuw soort straatsteen toegepast. De straatsteen heeft geen schuin randje aan de bovenkant, waardoor er minder bandengeluid is. Ook is de wegfundering harder gemaakt om verzakkingen te voorkomen. Tot nu toe zijn omwonenden tevreden over de resultaten. Over een half jaar worden er opnieuw metingen verricht.

Machinaal bestraat
De nieuwe steen heeft echter ook een nadeel. Projectleider Frank Miedema legt uit: “Om de stratenmakers fysiek te ontzien, moest er machinaal worden bestraat. Met een kraantje worden dan meerdere stenen tegelijkertijd neergelegd en hierdoor kun je overgangen goed zien. Omdat de bestrating strak tegen elkaar ligt, vallen oneffenheden extra op. Door de hardere fundering kunnen die moeilijker worden weg getrild.”  Samen met aannemer A. Faber B.V. is er een oplossing gevonden. De verharding wordt door de aannemer nog een keer afgetrild en op sommige delen is de samenstelling van de fundering aangepast. De weg is een stuk vlakker geworden en voldoet aan alle eisen.

Afrondende werkzaamheden
In november brengt de gemeente nieuwe beplanting aan. Later dit jaar wordt ook een verbod voor vrachtverkeer ingesteld op dit gedeelte van de Voorburggracht.

Sint Pancras
De werkzaamheden aan de Bovenweg in Sint Pancras duren nog tot medio 2015. Tijdens de winterperiode worden de werkzaamheden stilgelegd. Omdat PWN hier de waterleidingen vervangt, mag er geen kans op vorst zijn. In het voorjaar worden de werkzaamheden aan de Bovenweg hervat.