Sinds begin 2015 werken gemeente, kinderopvang en voorschool aan het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Oudkarspel. Het streven was om in de zomervakantie van 2016 met de verbouwing van het IKC in Oudkarspel te starten. De planning heeft vertraging opgelopen door een ‘moeizame samenwerking’ tussen de betrokken partijen. Tijdens het proces heeft gemeente Langedijk meerdere malen het initiatief genomen om de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en Stichting Voorschool Langedijk (SVL) te intensiveren.

Bij de planvorming zijn de gezamenlijke partijen er unaniem van uitgegaan dat Stichting Voorschool Langedijk (SVL) peuteropvang (voor 2- en 3-jarigen) zou aanbieden en Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) opvangdiensten en de peuteracademie (voor 0- tot 12-jarigen).
SVL wilde naast de peuteropvang ook opvang voor 4- tot 6-jarigen gaan aanbieden. Dit overlapt de diensten van SKL. SKL heeft op 4 februari 2016 laten weten zich terug te trekken uit het IKC Oudkarspel wanneer SVL zijn voornemen doorzet om opvang voor 4- tot 6-jarigen aan te bieden.

Wanneer SKL zich terug trekt, lukt het niet zonder meer om een IKC te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar. Daarom heeft gemeente Langedijk diverse malen het initiatief genomen om de partijen nader tot elkaar te brengen met als einddoel een samenwerking die wellicht kon eindigen in een fusie tussen SKL en SVL. Helaas is dit niet geslaagd.
In de laatste gesprekken heeft de gemeente geprobeerd belemmeringen weg te nemen, waardoor er sprake zou zijn van één aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In deze fase is ook aangekondigd dat overwogen wordt uiteindelijk één partij te selecteren voor het IKC in Oudkarspel en in de toekomst voor het IKC in Sint Pancras op basis van selectiecriteria (“spelregels”). De gemeente Langedijk heeft zowel SVL als SKL gevraagd een businessplan op te stellen om te komen tot één aanbod voor het kindcentrum.
Op 16 februari heeft SVL in een brief aan ouders laten weten dat zij ‘geen bestaansrecht meer heeft’.