Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met het bedrijf Oxperts Antenna Sites B.V. met betrekking tot het gebruik van een perceel grond aan de Roerdomp in Broek op Langedijk. Op dit stuk grond staat momenteel een sirenemast. De initiatiefnemer zal de sirenemast vervangen door een iets hogere antennemast met zend- en ontvangstapparatuur van providers van telecomdiensten. De sirene-installatie wordt hierop teruggeplaatst.

Aan de Roerdomp in Broek op Langedijk staat een zogenaamde sirenemast. Deze is eigendom van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het bedrijf Oxperts Antenna Sites B.V. heeft het ministerie het verzoek gedaan om de mast te mogen laten vervangen. Het ministerie is daarmee akkoord en ook de gemeente verleent daaraan medewerking. Oxperts Antenna Sites B.V. heeft aangegeven de mast te willen vervangen door een iets hogere antennemast met daarop de sirene van het Ministerie van Veiligheid Justitie en zend- en ontvangstapparatuur van providers van telecomdiensten. Voor het plaatsen van de hogere mast is geen omgevingsvergunning nodig. Er zijn daarom geen procedurele mogelijkheden voor het maken van bezwaar.

Als de overeenkomst gesloten is, zal uitvoering binnen tien weken plaatsvinden. Het verwijderen van de oude mast en het plaatsen van de nieuwe kan voor direct omwonenden een aantal dagen tot overlast leiden. Oxperts Antenna Sites B.V. zal hen informeren over de start en aard van de werkzaamheden.

Direct omwonenden kunnen ook hun eventuele vragen stellen op een door de initiatiefnemer en de gemeente georganiseerde inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis te Zuid-Scharwoude.