Elektrisch rijden is schoon, stil en zuinig. Daarom werkt de gemeente Langedijk mee aan uitbreiding van het oplaadnetwerk voor elektrische auto’s.


Door een regionale inkoop van oplaadpalen komen er dit jaar vijf oplaadpalen bij. Eigenaren van een elektrische auto, die geen mogelijkheid hebben voor het opladen van hun auto op eigen terrein, komen in aanmerking voor een laadpaal in hun straat of wijk. De laadpalen komen op gemeentegrond te staan en zijn bedoeld voor algemeen gebruik. De gemeente komt in aanmerking voor maximaal vijf nieuwe laadpalen en heeft inmiddels al zeven aanvragen binnen. Nieuwe aanvragers komen op de reservelijst te staan. Mogelijk komt de gemeente later dit jaar in aanmerking voor meer oplaadpalen.

Kosten
Voor de gemeente en voor de aanvrager zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van de oplaadpalen. De toekomstige gebruiker betaalt wel de kosten voor de levering van de (groene!) stroom.

Opladen en parkeren
Bij een oplaadpaal komt een aangewezen parkeerplek voor het opladen van de auto. Dit wordt aangegeven met een bord. Op deze parkeerplekken mogen alleen elektrische auto’s parkeren, die zijn aangesloten op het oplaadpunt. De oplaadplek is dus niet bedoeld als ‘eigen parkeerplek’.

Schoon, stil en zuinig
Elektrisch vervoer is wereldwijd sterk in opkomst. Begrijpelijk, want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig, zorgen voor minder uitstoot van CO² en verbetering van de luchtkwaliteit. Zeker als de energie ook nog eens duurzaam wordt opgewekt. Als de prognose van 200.000 elektrische auto’s in 2020 uitkomt, scheelt dat Nederland jaarlijks 1 miljoen vaten olie.
De gezamenlijke inkoop van oplaadpunten wordt georganiseerd door MRA-E, een projectbureau dat namens de gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht elektrisch rijden stimuleert en werkt aan een dekkend netwerk van openbare oplaadpunten.

Kijk voor meer informatie op Laadpalen elektrische auto’s.