LANGEDIJK - Het college van gemeente Langedijk stelt de gemeenteraad voor de weg in te slaan naar een ambtelijke fusie met Heerhugowaard. Deze optie is thans het meest kansrijk, volgens het college. Burgemeester Jan Hoekema: “Het is tijd voor een volgende stap om een ambtelijke fusie daadwerkelijk te realiseren.” Tijdens de raadsvergadering van 12 december behandelt de gemeenteraad het voorstel.

In april heeft de gemeenteraad gekozen voor een ambtelijke fusie. Voor deze keuze zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk.

De raad heeft het college van B&W opdracht gegeven om in gesprek te gaan met mogelijke fusiepartners: gemeente Alkmaar, gemeente Heerhugowaard, samenwerkende BUCH-gemeenten en gemeente Schagen. Gemeente Schagen en de samenwerkende BUCH-gemeenten hebben bij het eerste, oriënterend gesprek aangegeven een ambtelijke fusie uit te sluiten. Met de colleges van gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard zijn verdere, verkennende gesprekken gevoerd.

Op basis van deze gesprekken en de resultaten van de onderzoeken, is voldoende informatie beschikbaar om een volgende stap te zetten. Een stap die kansrijk is en waar de belangen van de inwoners van Langedijk tot hun recht komen.

De verwachtingen van Langedijk en een fusiepartner

Langedijk vindt het belangrijk dat vooraf een goed beeld bestaat over elkaars verwachtingen bij een ambtelijke fusie. Zo verwacht het college een betere dienstverlening aan de inwoners. Ook is belangrijk dat de - door de inwoners belangrijk gevonden - voorzieningen, de sociale cohesie en het dorpse karakter van Langedijk behouden blijft.

Een fusie op basis van gelijkwaardigheid en gelijkmatigheid biedt gemeente Langedijk het beste perspectief. Beide fusiepartners worden eigenaar van de nieuwe organisatie.

Krachten bundelen in de regio

Krachtenbundeling is ook van belang voor de regio. Daarbij vindt Langedijk het belangrijk dat er opening en ruimte blijft voor verdere ontwikkelingen in de regio.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad op 12 december besluit de ambtelijke fusie met Heerhugowaard te starten, vinden vervolggesprekken plaats. In samenspraak wordt dan een gemeenschappelijke ambitie en visie geformuleerd. Op basis daarvan wordt onderzocht hoe de organisatie wordt ingericht en welke stappen daarvoor nodig zijn.