Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bouwen van een Vomar + woningen op het oude terrein van de bibliotheek.  Tijdens de vergadering hebben 12 leden voorgestemd en 8 leden tegen. De omwonenden hebben zich ruim verzet tegen deze beslissing maar dit heeft de raad nu terzijde geschoven.