Watertafels op 14 september 2016


Dromen over water in en rond Langedijk, dat creëert een scala aan mogelijkheden. Begin juni deden we dat, samen met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken of deskundige zijn op dit onderwerp. De uitkomsten van de eerste watertafelbijeenkomst worden onderdeel van de visie: ambitie van Langedijk voor Langedijk ontwikkelt met water.

Nu is de vraag, hoe gaan we het realiseren? Waar gaan we prioriteiten leggen? Wat gaan we het eerst doen? Wie neemt daarbij het voortouw? Daarover nadenken, dat is de volgende stap. Hiervoor organiseren we een tweede ronde watertafels. De uitkomsten van deze tweede watertafelbijeenkomst worden verwerkt in het uitvoeringsprogramma bij de visie.

Visie
Gemeente Langedijk werkt momenteel aan ‘Langedijk ontwikkelt met water’. In die visie staat het water centraal en wordt het verbonden met andere aspecten die voor Langedijk belangrijk zijn: cultuurhistorie, economie, duurzaamheid, waterkwaliteit, waterveiligheid, recreatie en toerisme en aantrekkelijke openbare ruimte. Er liggen kansen om het water meer en beter te gebruiken.

Bij de visie verschijnt een uitvoeringsprogramma. Hierin staat beschreven welke projecten, acties en initiatieven kunnen bijdragen aan ‘Langedijk ontwikkelt met water’.  Om tot een goede opsomming te komen, gaan we graag opnieuw in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken of deskundig zijn op dit onderwerp. Maar ook willen wij graag met (culturele) ondernemers in gesprek over hoe we samen Langedijk kunnen ontwikkelen met water.

Watertafels
Op woensdag 14 september gaan we, na een plenaire inleiding, in kleinere groepen uiteen rond vijf watertafels. De watertafels hebben een gebiedsgerichte indeling:

1. Oudkarspel
2. Noord- en Zuid-Scharwoude
3. Broek op Langedijk
4. Sint Pancras, Geestmerambacht en Koedijk
5. Langedijk op de kaart. Ontwikkeling van het merk Langedijk.

Er is één ronde, elke organisatie kan meerdere deelnemers inschrijven om zo binnen elk gebied vertegenwoordigd te zijn. Langedijk ontwikkelt met water wordt een succes als we het gezamenlijk doen en op korte termijn stappen maken.

Aanmelden
Vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij of deskundig zijn over het onderwerp en (culturele) ondernemers ontvangen een uitnodiging. Heeft u niets ontvangen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 12 september aanmelden via l.bruin@gemeentelangedijk.nl onder vermelding van hun naam en de naam van uw bedrijf of organisatie. Geeft u alstublieft ook aan welke gebied uw voorkeur heeft! Per organisatie is er aan elke tafel plaats voor één deelnemer.

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 september 2016 in De Binding, Bosgroet 4 in Zuid-Scharwoude. Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee, om 19.15 uur start het programma.  Rond 22.00 uur sluiten we de avond af.