LANGEDIJK - Langedijk versterkt haar waterrijke karakter. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2018 is daarin een nieuwe stap gezet. Drie projecten worden de komende tijd verder uitgewerkt. Een nieuwe website, www.langedijkonwikkeltmetwater.nl, brengt de ontwikkelingen in beeld.

De gemeenteraad stelde op dinsdagavond 7 november de begroting voor het jaar 2018 vast. Daarin is ruimte opgenomen om het waterrijke karakter van Langedijk te versterken. Met dat bedrag kunnen de projecten die tijdens watertafels en een dorpsgesprek zijn verzameld, verder uitgewerkt worden.

Uitwerking projecten van start

Op korte termijn wordt uitvoering gegeven aan projecten die onderdeel zijn van het collegeprogramma. Het gaat daarbij om de doorvaarbaarheid Achterburggracht Noord-Scharwoude, het opknappen van het Havengebied in Broek op Langedijk en het verbinden van de vaarroute noordelijk om Sint Pancras. Deze projecten worden de komende tijd verder uitgewerkt. Belanghebbenden, zoals omwonenden, worden bij de uitwerking van de projecten betrokken. Per project wordt ook een klankbordgroep gevormd. Wilt u meedenken in een van de klankbordgroepen en zo een bijdrage leveren aan het project? U kunt zich aanmelden via www.langedijkontwikkeltmetwater.nl. Klik op de knop ‘Bijdragen’ bovenin het scherm en laat in het formulier uw motivatie en contactgegevens achter.

Nieuwe website in de lucht

De website www.langedijkontwikkeltmetwater.nl is in de lucht. Op de website is te zien waar Langedijk ontwikkelt met water voor staat en hoe Langedijk haar waterrijke karakter inzet om zich maatschappelijk en economisch te versterken. In het verleden is er al veel gebeurd om historische en nieuwe vaarwegen te herstellen en met elkaar te verbinden. Ook de komende tijd staat er nog veel te gebeuren. De website maakt dat zichtbaar met uitgelichte projecten en nieuws.

Veel meer ideeën en suggesties

Vanuit inwoners, ondernemers en organisaties zijn tijdens een aantal bijeenkomsten vele ideeën en suggesties aangedragen die het waterrijke karakter van Langedijk versterken. Deze zijn verzameld op een projecten- en activiteitenlijst. De projecten worden verder beschreven en uitgewerkt om in een later stadium in afstemming met college en raad tot uitvoering te brengen.