Vanaf vrijdag 4 juli 20.00 uur tot maandag 7 juli 05.00 uur is de N242 (Westerweg) afgesloten tussen de kruising met de Westtangent en de kruising met de Zuidtangent.


Gelijktijdig wordt de doorsteek vanaf de N242 linksaf naar bedrijventerrein De Overtoom afgesloten.  Direct na de weekendafsluiting, dus vanaf maandag 7 juli om 05.00 uur, kan het verkeer grotendeels gebruik maken van de nieuwe ovale rotonde (ovatonde).  Daarmee is de grootste verkeershinder voorbij.

De weekendafsluiting is nodig om de nieuwe N242 aan te sluiten op de bestaande N242, de kruising N242-Westtangent weg te halen en de aansluitingen op de nieuwe ovatonde aan te leggen. Daarnaast wordt  vanwege de verkeersveiligheid de doorsteek vanaf de N242 linksaf naar bedrijventerrein De Overtoom afgesloten.

Omleidingsroute weekendafsluiting


Tijdens de weekendafsluiting wordt lokaal verkeer omgeleid via de Westtangent en Zuidtangent en vice versa. Doorgaand verkeer in beide richtingen volgt de omleidingsroute via de N508, N245 en de N504.

Openstelling ovatonde


Vanaf maandag 7 juli is de ovatonde grotendeels in gebruik. Uitzondering daarop is verkeer vanaf de N242 linksaf naar de Westtangent. Deze aansluiting is pas eind september gereed omdat tot de openstelling van de ovatonde nog verkeer rijdt over de plaats van de nieuwe aansluiting. Hierdoor kan pas na de openstelling van de ovatonde worden gestart met de werkzaamheden. Tot die tijd rijdt het verkeer via de N242 richting Alkmaar, N508 (keren) en N242 in tegengestelde richting.
Het is nog niet zeker of verkeer vanaf de Westtangent al op 7 juli rechtsaf kan slaan naar de N242 richting Schagen/Middenmeer. Dit hangt af van hoe vlot de werkzaamheden in het weekend verlopen. In dat geval wordt deze aansluiting uiterlijk eind juli opengesteld en rijdt het verkeer via de N242 richting Alkmaar, N508 (keren) en N242 in tegengestelde richting.

Bereikbaarheid Overtoom vanaf 7 juli


In de nieuwe situatie is bedrijventerrein De Overtoom alleen nog vanaf de N242 richting Alkmaar bereikbaar. Verkeer op de N242 vanuit Alkmaar rijdt door naar de ovatonde ter hoogte van de Westtangent en rijdt via de ovatonde terug richting Alkmaar. De nieuwe toegangsroute naar bedrijventerrein De Overtoom wordt met borden aangegeven.

Meer informatie


Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). De werkzaamheden zijn ook te volgen via Twitter (@N242_Uitvoering).

De werkzaamheden aan de kruising N242 (Westerweg)-Westtangent zijn onderdeel van de herinrichting en groot onderhoud aan de N242. De provincie heeft hiermee als doel de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten.