Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

week 14
Westelijke Randweg, Oudkarspel
Vanaf maandag 18 april tot eind mei is gemeente Langedijk bezig met asfaltwerkzaamheden op de Westelijke Randweg in Oudkarspel.

Langebalkbrug/Broekhornerbrug
Het bedrijf Klein Wieringen gaat in opdracht van de provincie Noord-Holland de Langebalkbrug schoonmaken van 11 april 20.00 uur tot 12 april 05.00 uur. Ook de Broekhornerbrug wordt schoongemaakt, van 12 april 20.00 uur tot 13 april 05.00 uur. De fietsbruggen blijven beschikbaar. Autoverkeer zal over één rijbaan worden geleid.

Benedenweg
Sinds gisteren, 5 april, zijn de werkzaamheden aan de Benedenweg gestart. Liander vervangt over het traject vanaf het Noordeinde tot en met de Kruisbosweg de laagspanning en de gasleiding. In fase 1 is de weg afgesloten tussen Noordeinde en de Kerklaan en de Kerklaan tussen de Bovenweg en Benedenweg. Het werk verloopt in fasen in verband met de bereikbaarheid. Naar verwachting rondt Liander de werkzaamheden begin mei af. Na de werkzaamheden van Liander start de gemeente met de straatwerkzaamheden.

Raadhuisbuurt
De laatste rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het betreft het laatste gedeelte van het Franse Pad. Het asfalt wordt verwijderd en het riool wordt aangebracht. Daarna wordt de verharding teruggebracht. Verder vinden afrondende werkzaamheden plaats. De gemeente verwacht dat het werk binnen twee weken klaar is.

Vronermeerweg
De Vronermeerweg is permanent afgesloten voor de realisatie van de nieuwbouwlocatie Vroonermeer Noord sinds 7 maart 2016. Autoverkeer kan gebruik maken van de Provincialeweg N245. Landbouwverkeer en (brom-)fietsers worden omgeleid via de Gedempte Veert.
De Kruissloot wordt van medio april 2016 tot eind juli 2016 afgesloten in verband met de aanleg van de brug in de Kruissloot. Verkeer wordt omgeleid. Tevens wordt de paal in de Herenweg buiten werking gesteld, zodat verkeer vanuit Sint Pancras via de Herenweg richting Alkmaar kan rijden. Zie presentatietekening.

Broekerplein
Naar verwachting is het plein in april 2016 gereed. In mei wordt het plein op feestelijke wijze geopend. De Zandsloot zal in de meivakantie voor circa twee weken worden afgesloten. Dit is vanaf 25 april. De Zandsloot is dan afgesloten vanaf de Voorburggracht. Er worden dan werkzaamheden uitgevoerd om de huidige uitrit van de Zandsloot op de Voorburggracht in definitieve staat te brengen. Er wordt nu ook gewerkt aan een speelterreintje op Broekrijk.

Straatwerk
Op diverse plekken in de gemeente wordt groot onderhoud gepleegd aan het straatwerk. Er wordt tot mei gewerkt aan de Prins Hendrikkade tot aan het Havenplein. Medio mei starten we aan de Prinses Beatrixstraat. Vanaf vandaag, 6 april, wordt gewerkt aan de Hortensiastraat en de Seringenstraat waar tot en met de Hulststraat nieuwe bestrating komt. Deze werkzaamheden duren tot medio mei. De stenen die vrijkomen bij de Hortensiastraat worden toegepast in de Dokter Wilminkstraat, waar het asfalt wordt verwijderd. Het gaat om tijdelijke verharding. Verder wordt nu gewerkt aan het trottoir tussen de Nieuwstraat en de Molenkade.

Bermen
Op diverse plekken worden de bermen verstevigd met grastegels. Het gaat om de volgende locaties: Langebalkweg, Winterkoning, Boeterslaan, Westelijke Randweg (bocht Woudmeerweg). Dit duurt nog tot medio april.

Rioolreiniging
Op diverse plaatsen in de gemeente wordt het riool gereinigd. Bewoners ontvangen een brief met meer informatie als het hun wijk of straat betreft.

Westerdel
We zijn bezig met het woonrijp maken van Bonoort, Langoort en Grootoort. De straten krijgen definitieve bestrating en voetpaden, het straatmeubilair en de lantaarnpalen worden geplaatst en de parkeervakken worden aangelegd.

Beschoeiingen
Er wordt gewerkt aan de beschoeiingen aan de Glasaal en de Schoener. Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Onderhoud bruggen
Op diverse plaatsen wordt het houtwerk van de bruggen geschilderd, o.a. de Bakkersbrug in de Dorpsstraat (nabij Marktzicht) en de NH1816-brug (Lepelaar), brug aan de Middenkoogweg (bij Kasteelstraat). Verder wordt er groot onderhoud aan diverse bruggen uitgevoerd: het houtwerk en de slijtlagen worden vervangen.

Lampen vervangen
Op 7 maart 2016 is de firma Pilkes begonnen met het vervangen van de nog aanwezige conventionele lampen in de lichtmasten in Zuid-Scharwoude en Oudkarspel. De lampen worden vervangen door zogenaamde Long Life (‘langleven’) lampen. Die gaan zo’n 10 jaar mee in plaats van drie jaar. In de afgelopen vijf jaar zijn dan alle conventionele lampen in de gemeente vervangen door de Long Life lampen.

Baggerwerk
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bezig met baggerwerkzaamheden in het Oosterdel woongebied. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er een persleiding aangelegd van het Oosterdel naar het baggerdepot aan de Spanjaardsdam. De leiding gaat zoveel mogelijk door sloten en onder de wegen door. De persleiding loopt van het Oosterdel door het water ter hoogte van de Dubbelebuurt door de sloten langs de Westelijke Randweg richting Sint Pancras naar de sloot langs de Twuyverweg in de richting van het baggerdepot aan de Spanjaardsdam.
De aanwonenden van een te baggeren watergang ontvangen ca. 2 weken voor uitvoering een informatiebrief van aannemer Schilder. Hierin wordt de bewoner o.a. verzocht om eventuele obstakels uit het water te halen. Tijdens de uitvoering van het baggerwerk is er wekelijks een inloopmoment op woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.30 uur. Tijdens dit inloopmoment is in ieder geval de uitvoerder/omgevingsmanager van de aannemer aanwezig. De locatie van het inloopmoment en overige informatie over het baggerwerk vindt u terug in de aankondigingsbrief. Actuele informatie vindt u op www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt. Voor vragen en opmerkingen kunt u ook bij het hoogheemraadschap terecht.

Nollenweg/Westerweg
De provincie Noord-Holland voert diverse metingen uit in de berm van de Nollenweg (N508) en de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. De metingen dienen om de draagkracht van de bermen te meten, de waterdoorlatendheid en het hoogteverschil te bepalen. In de periode van 4 tot en met 6 april is de afrit N243 richting Hoorn, Zaanstad en Purmerend in beide richtingen afgesloten tussen 23.00 uur ’s avonds en 04.00 uur ‘s ochtends. De andere metingen veroorzaken geen afsluitingen voor het verkeer.
Van 23 tot 25 maart van 9.30 tot 15.00  uur vinden de metingen op de N508 plaats, er zijn minder rijstroken beschikbaar en er geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.
De metingen op de N242 vinden plaats in de periode van 28 maart tot en met 2 april van 20.00 uur tot 04.00 uur en  op zaterdag 9 april van 9.00 tot 15.00 uur. Er zijn minder rijstroken beschikbaar en er geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.
Vanaf de N242 is het vanuit beide richtingen niet mogelijk de afrit N243 richting Hoorn, Zaanstad en Purmerend op te rijden. Het verkeer wordt van 4 tot en met 6 april tussen 23.00 uur ’s avonds en 04.00 uur ’s ochtends omgeleid  via de Provincialeweg (N242), Westerweg (N242), Nollenweg (N508) en Waertsviaduct (N508). De omleiding staat met borden aangegeven.In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel vlotten dan gepland.

Voor informatie over werkzaamheden in de regio Noord-Holland: www.nhbereikbaar.nl.