Wethouder Bert Fintelman (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp) houdt in februari op verschillende plekken in Langedijk een spreekuur. In januari heeft de gemeente er taken bijgekregen op het gebied van zorg en jeugdhulp. Inwoners die vragen hebben over de veranderingen of daar met de wethouder over willen praten, kunnen terecht op het spreekuur.

 

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Samen met de cliënt kijkt de gemeente naar passende ondersteuning, die mensen helpt de regie over hun eigen leven te behouden. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Wethouder Fintelman: ‘We hebben als gemeente de veranderingen zo goed mogelijk voorbereid. We zullen dit jaar nauwlettend volgen of de veranderingen goed verlopen. Ik vind het belangrijk dat inwoners daarover rechtstreeks met mij in gesprek kunnen gaan. Vragen en suggesties kunnen we tijdens de spreekuren bespreken.”De spreekuren zijn op maandag 2 februari van 14.00-16.00 uur in woonzorglocatie De Molenhoeve in Sint Pancras, donderdag 5 februari van
15.00 – 17.00 uur in Het Behouden Huis in Oudkarspel en woensdag 11 februari van 14.00 – 16.00 uur in WoonZorgcentrum Buiten Zorg in Zuid-Scharwoude. 

 

Noot voor de redactie; niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team communicatie, gemeente Langedijk: tel. 0226 – 33 45 44.