LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft besloten het voormalige winkelpand aan de Bovenweg 62 in Sint Pancras in gebruik te geven aan basisschool Het Baken. Het is de bedoeling dat een groep leerlingen van Het Baken en een extra groep buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Langedijk hier tijdelijk worden gehuisvest.

Basisschool Het Baken worstelt met ruimtegebrek, omdat het aantal leerlingen al enige tijd toeneemt. Stichting Tabijn, waaronder basisschool Het Baken valt, heeft de gemeente gevraagd of de school gebruik kan maken van het voormalige winkelpand van Vroegop. Het college heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat het voormalige winkelpand wordt getransformeerd tot een schoollokaal voor een periode van ongeveer vier jaar. Wethouder Bert Fintelman: “De gemeente is blij dat we geschikte huisvestingslocatie in de directe omgeving hebben kunnen vinden om zo het ruimtegebrek tijdelijk te kunnen opvangen.” Voor Het Baken is uitwijken naar dit gebouw een tussenoplossing. De komende tijd wordt een plan gemaakt en worden de benodigde procedures opgestart voor permanente onderwijshuisvesting voor Het Baken.