LANGEDIJK - Vanaf maandag 13 februari zijn de Wmo-consulenten, Jeugdconsulenten en Jeugd- & Gezinscoaches van gemeente Langedijk te vinden in het gebouw ‘De Binding’. Het nieuwe bezoekadres is Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude.

Het Wmo-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan samen. Zij verhuizen vanuit het gemeentehuis en de Binnemikke naar De Binding. Vanaf dan is er één plaats waar inwoners terecht kunnen voor alle gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Wmo en Jeugd. Voor alle andere gemeentelijke diensten kunnen inwoners nog terecht in het gemeentehuis.

Nieuw telefoonnummer voor CJG

Op de nieuwe locatie zien inwoners vertrouwde gezichten. Inwoners houden hun eigen Wmo-consulent of jeugd- en gezinscoach. De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.30 en 12.30 uur via het algemene nummer van gemeente Langedijk: 0226 – 33 44 33. Ook de medewerkers van het CJG zijn voortaan via dit nummer bereikbaar.

Een locatie voor al uw vragen over Wmo en Jeugd

Het besluit van de gemeente om verschillende vormen van dienstverlening bij elkaar te plaatsen, komt voort uit de visie op het Sociaal Domein, de visie op Klantdienstverlening en het Accommodatiebeleid van de gemeente. Mede door het vertrek vorig jaar van enkele andere gebruikers kwam een deel van De Binding leeg te staan. Voor de gemeente Langedijk gaf dit de mogelijkheid om de wens uit te voeren om gezamenlijk onder andere het CJG en het Wmo-loket te huisvesten in één gebouw. In De Binding komen ook samenwerkingspartners van de gemeente, zoals de GGD en MEE & de Wering. De gemeente Langedijk en haar partners werken, ieder vanuit de eigen deskundigheid, aan een plek waar inwoners zich welkom voelen en een antwoord vinden op hun vraag.

Toekomst voor De Binding

Op termijn verhuizen ook de andere gemeentelijke publieksbalies en het bestuur naar De Binding. Zo wordt het gebouw De Binding weer optimaal gebruikt. Bovendien kunnen de organisaties die in De Binding gehuisvest zijn elkaar versterken door samenwerking. Als het aan de gemeente ligt, wordt De Binding nog meer dan nu een ontmoetingsplaats, waar veel verschillende functies samenkomen: onderwijs, cultuur en ondersteuning. Een plek van waaruit de gemeente werkt aan een samenleving die gericht is op ontwikkeling, ‘eigen kracht’ en eventuele (zo mogelijk tijdelijke) ondersteuning.