LANGEDIJK - De gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert, een vertegenwoordiging van een groot aantal grondeigenaren, hebben overeenstemming bereikt over woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Sint Pancras. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Met deze intentieovereenkomst komt de toekomstige woningbouwontwikkeling weer een stap dichterbij.”

In 2011 heeft de gemeenteraad van Langedijk ingestemd met een gebiedsvisie voor de Westrand Sint Pancras, bedoeld voor woningbouw op percelen aan de oostkant van de Gedempte Veert. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van verschillende perceeleigenaren. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten een gewijzigde verrekening toe te passen voor dit gebied, waarbij de initiatiefnemers 80% van alle kosten dragen, waaronder de kosten voor de inrichting van het openbaar gebied.

Verrijking van Sint Pancras

Beide partijen gaan de ontwerpfase in om tot concrete plannen te komen voor woningbouw en de inrichting van het openbaar gebied. Wethouder Nieuwenhuizen: "Ik ben blij met de constructieve samenwerking tussen beide partijen. Zowel de coöperatie als de gemeente willen met de gebiedsontwikkeling komen tot een mooie afronding van het gebied tussen de Benedenweg en de Vroonerplas. Dit project wordt een verrijking van Sint Pancras.’’

Na de besluitvorming over de plannen wordt naar verwachting medio 2018 het nieuwe bestemmingsplan in procedure gebracht. Op basis van dit nieuwe bestemmingsplan kunnen de omgevingsvergunningen voor de woningen worden afgegeven, waarbij de leden van de coöperatie een directe bouwtitel hebben. Dit betekent dat de bouw van de eerste woningen waarschijnlijk kan starten in 2019. De coöperatie Gedempte Veert nodigt andere perceeleigenaren uit zich aan te sluiten bij dit initiatief.