Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw (huur)woning vast, ook wel de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde is een nieuw onderdeel op het aanslagbiljet van huurders.


De aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2016 komen eraan. Met ingang van 2016 gaan gemeenten WOZ-beschikkingen toezenden aan huurders van woningen.

Belang bij WOZ-waarde
Per 1 oktober 2015 wordt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning mede vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. U kunt als huurder dus belang hebben bij de WOZ-waarde. De gemeente Langedijk vermeldt daarom vanaf 2016 de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van huurders.
Raadpleeg voor meer informatie uw verhuurder of www.huurcommissie.nl