Pensioenfonds ABP heeft géén oog voor dierenwelzijn in het onlangs nieuw gepubliceerde duurzaamheidsbeleid. Het pensioenfonds slaat daarmee de plank ernstig mis, aldus dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection. ABP zegt te streven naar een duurzame en verantwoorde voedselproductie, maar dat kan alleen door aan dierenwelzijn een belangrijke plek toe te kennen. Bovendien negeert het pensioenfonds de voorkeur van de eigen pensioendeelnemers.


Uit recent onderzoek, dat World Animal Protection uitvoerde samen met de Eerlijk Pensioenwijzer, blijkt dat het ABP belegt in bedrijven die geen of zeer lage standaarden hanteren op het gebied van dierenwelzijn. Zo investeerde ABP in totaal 1,7 miljard euro in 17 van de 28 onderzochte hoog-risico-bedrijven, waaronder in controversiële plofkipgiganten als Tyson Foods en JBS en in de grootste producent van kooivarkens, de Chinese WH Group. Geen van deze bedrijven heeft een dierenwelzijnsbeleid dat voldoet aan Europese wettelijke normen. Dat het ABP het pensioenfonds is van de Nederlandse overheid maakt dit extra pijnlijk.

ABP-deelnemers vinden dierenwelzijn belangrijk
Bovendien zegt het ABP het beleggingsbeleid deels te baseren op de voorkeuren van ABP-deelnemers, maar daar is in dit geval geen sprake van. Uit recent opinieonderzoek van I&O Research blijkt dat ABP-deelnemers dierenwelzijn zeer belangrijk vinden. Zo wil 87% van de ABP-deelnemers niet dat hun geld wordt belegd in bedrijven die plofkippen en kooivarkens gebruiken. 57% van de ABP-deelnemers is bovendien bereid daar 10 euro per maand voor in te leveren. Het ABP negeert deze deelnemerswens in het nieuwe beleid volkomen.


Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection Nederland: ‘Het is opvallend dat het ABP het belangrijk zegt te vinden om naar haar deelnemers te luisteren bij het opstellen van beleid, maar dat een cruciaal maatschappelijk thema als dierenwelzijn niet wordt meegenomen. Terwijl onafhankelijk onderzoek duidelijk laat zien dat deelnemers van het ABP dierenwelzijn wel degelijk belangrijk vinden, belangrijker zelfs dan een onderwerp als tabak dat ABP actief heeft uitgesloten van beleggingen. ’

Klimaat
In het nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord beleggen dat ABP vandaag publiceerde, komt 80 keer het woord ‘klimaat’ voor en 14 keer het woord voedsel; tegenover een teleurstellende 0 keer voor het woord ‘dieren’. Geen enkel onderdeel in het beleid duidt erop dat er bij beleggingen rekening wordt gehouden met dierenwelzijn.

Opvallend is daarbij dat in het nieuwe beleid wel aandacht wordt besteed aan het tegengaan van klimaatverandering, maar niet aan de reductie van de vleesproductie en -consumptie, terwijl algemeen bekend is dat vleesproductie een relatief grote bijdrage levert aan klimaatverandering.

Laat het ABP weten
Ben je deelnemer aan het ABP-pensioenfonds, en wil je dat het fonds dierenwelzijn gaat zien als prioriteit? Laat het ABP dan direct weten.