NOORD-HOLLAND - Vanaf maandag 31 juli worden 84 bomen langs de N240 gekapt. Dit is nodig als gevolg van de schade die Poly heeft veroorzaakt en om te voorkomen dat ze ongepland omvallen. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting twee tot drie dagen in beslag. Het verkeer op de N240 (Medemblik – Zwaagdijk Oost) wordt met inzet van verkeersregelaars – om de werkzaamheden geleid.


Naar aanleiding van de storm Poly zijn bomen langs provinciale wegen extra geïnspecteerd. Bij de inspectie van bomen langs de N240 (Markerwaardweg) afgelopen week zijn bij 84 iepen – die al onvoldoende tot slechte conditie hadden – grondscheuren geconstateerd. Het gaat hier om 30 jaar oude iepen die te weinig wortels hebben ten opzichte van hun kroon. Dit maakt dat ze sneller instabiel zijn. Bij grondscheuren vormen ze een gevaar voor de verkeersveiligheid.


Herplant
Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe boom herplant, of wordt in aantal vierkante meters begroeid oppervlak herplant. Uitgangspunt daarbij is dat dezelfde soorten bomen wordt geplaatst, als het een inheemse soort is die past in het landschapsbeeld. De afspraak is dat dit binnen drie jaar gebeurt.

Bij nieuw aanplant zal extra aandacht zijn voor het effect van de klimaatverandering. Bomen moeten goed kunnen wortelen en bestand zijn tegen hevigere droogte en stormen.


Werkzaamheden
De bomen bevinden zich aan de westzijde van de N240 tussen de rotonde Markerwaardweg/Almereweg en de rotonde met de Markerwaardweg/Marktweg.
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 31 juli tot en met woensdag 2 augustus van 7.00 tot 16.00 uur. Telkens wordt één rijstrook afgesloten en het verkeer via de andere rijstrook (onder begeleiding van verkeersregelaars) langs het werk geleid. De snelheid wordt beperkt tot 50 km per uur.


Vragen?
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.