Van maandag 11 tot en met woensdag 13 januari 2016 vinden tussen 20.00 uur en 06.00 uur afrondende werkzaamheden plaats aan de kruispunten van de Ring Alkmaar West (N9) met de Terborchlaan, Bergerweg en Huiswaarderweg (N245).


Het betreft onder meer het opheffen van tijdelijke doorsteken voor werkverkeer ten tijde van de herinrichting van de kruispunten in 2015.

Rijstrookafzettingen


Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt op de Ring Alkmaar West vanaf het kruispunt met de Terborchlaan tot en met het kruispunt met de Huiswaarderweg en vice versa één van de twee rijstroken afgezet. Het verkeer kan hiervan lichte hinder ondervinden.

Meer informatie


Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800-0200600 (gratis) of e-mail naar