HEERHUGOWAARD - LANGEDIJK - Het Burgerinitiatief 'Bescherm de natuur in het Geestmerambacht' denkt dat er geen of weinig draagvlak onder de bevolking is voor de komst van een adventurepark in recreatiegebied Geestmerambacht. Onder de oproep 'Geen aantasting natuurgebieden in het Geestmerambacht. Horeca en outdoorbedrijf? Liever niet hier!' vraagt het burgerinitiatief verontruste burgers een handtekening te zetten tegen de huidige plannen.
Er worden door het burgerinitiatief zowel digitaal als op straat handtekeningen opgehaald om duidelijk te maken dat er geen of weinig draagvlak onder de bevolking is voor dit initiatief waaraan het college van BW haar medewerking wil verlenen.

'Tot nu toe hebben ruim 1600 mensen de handtekeningenactie en de petitie op www.adventureparkgeestmerambacht.nl getekend,' laat Klaas Zwart van het burgerinitiatief weten. Beide acties, de handtekeningenactie en petitie, lopen nog door, in ieder geval tot de behandeling van het adventurepark in de raadsvergadering.'

Tegen gekozen plek

Het belangrijkste argument van Burgerinitiatief 'Bescherm de natuur in het Geestmerambacht' om, op deze plek geen adventurepark te willen, is dat de door het Recreatieschap en het college van BW van Langedijk gekozen plek gelegen is in beschermd natuurgebied (EHS) vlakbij waardevolle natuur en polder De Kleimeer. 'Het adventurepark leidt tot onomkeerbare verstoring van de rust en natuurwaarden in De Kleimeer en de plas De Zomerdel.' Klaas Zwart legt uit dat het burgerinitiatief en ook de politieke partijen die het initiatief steunen niet tegen een adventurepark op zich zijn. 'Maar wél tegen de gekozen plek.'

Commercialiseren

Verder zijn de initiatiefnemers van het burgerinitiatief van mening dat juist het Recreatieschap en het college van BW van de gemeente Langedijk het draagvlak onder de bevolking voor het recreatiegebied in gevaar brengen door steeds het recreatiegebied verder te commercialiseren. Klaas: 'Er is draagvlak voor het recreatiegebied en de huidige activiteiten. Wij herkennen in de reacties van de mensen die wij spreken en uit de reacties op onze website dat er juist erg weinig draagvlak is voor uitbreiding van commerciële activiteiten in het gebied. Het college van BW, maar ook het bestuur van het Recreatieschap zouden zich dat moeten realiseren.'

Petitie

Burgerinitiatief 'Bescherm de natuur in het Geestmerambacht' is al een paar maanden bezig met het verzamelen van handtekeningen. 'Zo zijn we begin maart op de plek waar het adventurepark beoogd wordt te verschijnen met handtekeningenlijsten op mensen afgestapt. De reacties toen waren vrijwel unaniem, 'wat zijn ze nu weer van plan', 'zijn ze nu helemaal betoeterd' en 'waar mag ik tekenen tegen deze gekkigheid'. Vrijwel alle recreanten die we aanspraken tekenden.' Ook tijdens de braderie in Zuid Scharwoude in juni werden er veel handtekeningen gezet. 'En de petitie op de website www.adventureparkgeestmerambacht.nl is halverwege juni geactiveerd en ook daarop komen vrijwel iedere dag nieuwe ondertekenaars bij.' De verzamelde handtekeningen zullen aan het college van BW en aan het Recreatieschap worden aangeboden