De gemeente Langedijk heeft de plannen voor de noordzijde van Broekerplein aangepast. De doorvaarbaarheid tussen Westerdel/Mayersloot en Museum BroekerVeiling wordt gerealiseerd via een nieuwe waterverbinding.

Het college heeft op 23 juni 2015 ingestemd met een aanpassing van een deel van de plannen voor Broekerplein. Het aanvankelijke plan was om een waterverbinding te maken via de huidige sloot langs een deel van de Tjalk. Om dit mogelijk te maken moeten verschillende civiele ingrepen plaatsvinden en het waterpeil worden verhoogd. Het college is hierop teruggekomen.

Wethouder Jan Piet Beers: “Voorwaarde voor de uitvoering van het aanvankelijke deelplan was dat dit plan unaniem zou worden gedragen door de aangrenzende grondeigenaren. Dat is niet het geval. Het college kiest nu voor een andere variant. Er komt een nieuwe sloot, waarbij de geplande 7 vrije kavels straks aan beide zijden worden ontsloten door water. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke kavels op een schiereiland, die worden ontsloten op de Voorburggracht door doorvaarbare duikers.” Het noordelijke deel van Broekerplein wordt na de zomer van 2016 uitgevoerd. De vrije kavels komen volgend jaar in de verkoop en worden eind 2016 opgeleverd.

Broekerplein

In het nieuwe plan Broekerplein komt een appartementencomplex met huur- en koopwoningen. In het zuidelijk deel van het plangebied verrijst de geheel nieuwe woonwijk Broekrijk. Daarnaast wordt het bestaande winkelcentrum vernieuwd en uitgebreid met ongeveer 4.000 m² winkelruimte. Bovendien wordt een mooi dorpsplein aangelegd, waar bezoekers kunnen verblijven