BROEK OP LANGEDIJK - Een beroepsvisser gaat vanaf december op rivierkreeften vissen in het Oosterdelgebied bij Broek op Langedijk. Het beestje is een ware plaag voor de natuur en hij ondermijnt de oevers van de akkers. ''Ik hoop dat de proef gaat slagen en dat de aantasting van ons gebied door de kreeften op den duur wordt verminderd'', aldus Gerrit Arkesteijn van de stichting Veldzorg Oosterdel.

De Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels een bekend fenomeen in de Nederlandse wateren. De exoot werd voor het eerst gesignaleerd in 1985 en heeft zich sindsdien goed aangepast aan de omstandigheden in ons kikkerlandje. De kreeft heeft hier nauwelijks natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel.

Al eerder werden fuiken gezet om de rivierkreeften de vangen. En met succes, want Geert de Boer van Zorgtuinderij Oosterheem haalde meestal een net vol met rivierkreeften naar boven. Maar aangezien er geen visvergunning was werd het vistuig door buitengewoon opsporingsambtenaren verwijderd. De Boer kreeg daarvoor een waarschuwing.

Maar dat er iets aan gedaan moet worden staat voor Gerrit Arkesteijn als een paal boven water. ''De rivierkreeft is alleen van de akker te houden door stevige houten beschoeiing met daarachter houtsnippers. Daar hebben ze een hekel aan. Dat zou een aantasting zijn van een gebied dat al 850 jaar akkers heeft zonder walbeschoeiing. Dit nog afgezien van de kosten.''

Overvloedige vangst
In overleg met eigenaar Staatsbosbeheer en de Noord-Hollandse bond voor beroepsvissers mag er nu door een beroepsvisser gejaagd worden op de rivierkreeft. ''De visser heeft veel ervaring met het vissen op de wolhandkrab. Ik wens hem een overvloedige vangst van de kreeft en een mooie afzet ervan in de handel.''