Zaterdag 10 september vindt in Dorpshuis ‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel een middag plaats voor mantelzorgers. U kunt zich daar nog voor aanmelden.


Zaterdag 10 september organiseert Dorpshuis ‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Wonen Plus Welzijn een middag voor mantelzorgers. Van 13.30 tot 17.30 uur wordt besproken wat mantelzorgers nodig hebben om de zorg te kunnen blijven geven aan hun naasten. Tevens is er gelegenheid om elkaar te leren kennen tijdens een historische rondvaart.
Wie langdurig zorgt voor een zieke naaste, is mantelzorger. Dat is een intensieve rol. Wat kan Dorpshuis ‘Het Behouden Huis’ daarin betekenen? En wat kunnen buurtbewoners, vrijwilligers of zorgprofessionals daarin betekenen? Mantelzorgers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Op basis van de ideeën van deze middag ontwikkelt Dorpshuis ‘Het Behouden Huis’ een programma voor mantelzorgondersteuning.

aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze middag door een mail met uw naam en adres te sturen naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl. Wanneer u geen email heeft kunt u bellen naar Wonen Plus Welzijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 12:00 uur via telefoonnummer: 0226 – 31 80 50.