Alkmaar en Langedijk tekenen contract


Wethouder Mirjam Hamberg (PA) van de gemeente Alkmaar en wethouder Jasper Nieuwenhuizen (VVD) van de gemeente Langedijk hebben woensdagmorgen een contract getekend dat de bouw van woningen in Vroonermeer-Noord een stap dichterbij brengt. Zij tekenden het contract met Woonwaard Noord Kennemerland, Kennemer Wonen, Bouwfonds Ontwikkeling B.V., Scholtens Projecten BV, en Vos Ontwikkeling B.V. Het contract is een aanvulling op de Realisatieovereenkomst Vroonermeer-Noord uit 2010.Marktontwikkelingen maakten het voor de betrokken partijen noodzakelijk om de uitgangspunten die in 2010 zijn bepaald te herzien. Daarom hebben partijen een aangepast plan ingediend. Uitgangspunt is dat het aantal woningen wordt bijgesteld naar maximaal 750 en dat consumentgericht bouwen mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor is het nodig dat er een aangepast bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan komt. De Alkmaarse gemeenteraad neemt hierover in 2015 een besluit. Voor het beeldkwaliteitsplan is dat in het voorjaar, het bestemmingsplan staat in het najaar op de raadsagenda. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, kan eind 2015 daadwerkelijk worden gestart met bouwen.

Wethouder Mirjam Hamberg: “Woningbouw Vroonermeer-Noord staat weer op de kaart nu dit contract met alle partijen is getekend. In de 1e fase worden 72 sociale woningen gebouwd. Daarnaast betekent de start van de bouw dat de plannen voor de ontwikkeling van de 'Driehoek' ter hand genomen kunnen worden.”

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Ik ben ontzettend blij dat er weer vaart zit in de plannen voor Vroonermeer-Noord. Dit betekent ook dat we de verkeersveiligheid gaan aanpakken op de kruising van de Helling en de Vronermeerweg. Begin 2015 start daar de aanleg van een rotonde. Dit komt de veiligheid voor de fietser – die voorrang heeft op de rotonde – ten goede.” De realisatie van de rotonde komt tot stand met financiële steun van de provincie Noord-Holland.