Vanaf november wordt het 'groenbestek' uitgevoerd. Dat betekent dat de bomen, struiken en grassen worden geplant. Deze werkzaamheden geven af en toe wat overlast. Zo zullen regelmatig enkele parkeervakken worden afgesloten of een deel van de rijbaan worden versmald. In maart zijn de werkzaamheden gereed. Dat betekent dat Broekerplein in het voorjaar een geheel andere en groene aanblik zal hebben.
Aanleg riolering
vanaf maandag 20 oktober tot begin december zal de strook parkeerplaatsen van het meest zuidelijke parkeerveld nabij het winkelcentrum tijdelijk zijn afgesloten vanwege de aanleg van de riolering.