Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bestrating rondom het appartementengebouw van het Broekerplein. Vanaf januari wordt gestart met de afronding van het plein zelf. Naast de bestrating, worden ook het zitelement en de fietsnietjes aangebracht en de bomen geplant. Naar verwachting is het plein in april 2016 gereed. Het wordt dan op feestelijke wijze geopend.

Woonrijp maken Weide Heijning

De Weide Heijning in Broekrijk wordt vanaf januari 2016 woonrijp gemaakt. De definitieve bestrating en de straatverlichting worden dan aangebracht en ook het speelplekje wordt ingericht.

Zandsloot twee weken afgesloten in februari

De Zandsloot zal in de periode eind februari / begin maart voor circa twee weken worden afgesloten (vanaf de Voorburggracht).

Er worden dan werkzaamheden uitgevoerd om de huidige uitrit van de Zandsloot op de Voorburggracht in definitieve staat te brengen. De afsluiting zal als het mogelijk is, plaatsvinden tijdens de krokusvakantie.

Te zijner tijd volgt meer informatie.